Fredhäll anläggningen är under renovering. Går att sola som vanligt. Vi tackar alla kunder för överseende. Renoveringen bör vara klar inom kort.

Solexpress- Originalet och ingen annan